Obec Danišovce sa nachádza v Hornádskej kotline, 5 km východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. Jej stred leží v nadmorskej výške 470 m, ale severná časť chotára presahuje výšku 600 m n. m. Mierne členitý a väčšinou odlesnený terén dával obyvateľom obce možnosť živiť sa v minulosti najmä roľníctvom. Dobré pasienky v okolí obce umožňovali pastierom nakŕmiť svoje stáda dobytka a oviec.
Katolícky Kostol sv. Márie Magdalény bol postavený okolo roku 1270 v ranogotickom štýle. Svojimi architektonickými prvkami vzbudzuje pozornosť nielen v regióne Spiša, ale aj v rámci celého Slovenska i za jeho hranicami. Prijatie sv. Márie Magdalény – patrónky kostola a obce – ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu, čo si aj ich vlastní predkovia ctili a vážili.

Obec Danišovce leží v blízkosti vyznačených cyklistických trás, na ktoré je možné napojiť sa a popri potoku Odorica, cez Hájenku a osadu Odorica sa dostať až do historického mesta Levoča a okolitých obcí.
V obci sú k dispozícii možnosti ubytovania a stravovania v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a taktiež je možné občerstviť sa a posedieť v príjemnom prostredí Hostinca u poľovníka.

  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Mikroregión: Miloj Spiš, Spiš
  • Tematické cesty: –
  • Prvá písomná zmienka: 3. 4. 1287
  • Nadmorská výška: 470 m n. m.
  • Počet obyvateľov: cca 540
  • Výmera katastra: 4,3 km2
  • Časti obce: –
  • Štatutárny zástupca: Miroslav Výrostek, starosta

Obecný úrad Danišovce (samospráva)
Danišovce 33
053 22 Odorín
Slovenská republika

Tel.: 00421 53 446 66 56
Fax: 00421 53 429 79 07
E-mail:obecdanisovce@stonline.sk
Web:www.obecdanisovce.eu