Jednotlivé sídelné časti dnešného Hnilčíka vznikali autonómne a v odlišných mocenských sférach záujmu. Spodná časť Hnilčíka a Bindt v čase vzniku patrila do vlastníctva markušovských Mariassyovcov. Osada Roztoky, horný Hnilčík (osídlenie pri dnešnom kostole, Zimná dolina, Furmanec, Cechy, Štolvek) patrili do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves. Horské osady – skôr zoskupenia niekoľkých domčekov – vznikali v blízkosti baní, alebo rudu spracujúcich zariadení, kde ťažiari budovali účelové stavby, okrem iného aj tzv. krámy – akési ubytovne pre baníkov v blízkosti ústí štôlní. Predpokladá sa, že v lesoch si zriaďovali svoje sídla aj uhliari, zberači smoly a pastieri. Charakter osídlenia sa v priebehu stáročí menil: osídlené časti sa „sťahovali“ podľa polohy prosperujúcich alebo zanikajúcich baní.

  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Mikroregión:
  • Tematické cesty:
  • Prvá písomná zmienka:
  • Nadmorská výška:
  • Počet obyvateľov:
  • Výmera katastra:
  • Časti obce:
  • Štatutárny zástupca:

Obecný úrad Hnilčík
Hnilčík 38
053 32 Hnilčík

Sekretariát:
Tel.: 053 / 449 41 03
Fax: 053 / 449 41 03
Email: sekretariat@obechnilcik.sk