Žiadosť o poskytnutie podpory a potrebné prílohy

Grantový program podporí projekty realizované na území Košického kraja a oprávnenými žiadateľmi sú len členovia oblastných organizácií cestovného ruchu z Košického samosprávneho kraja, ktorí majú sídlo na území tohto kraja. Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej cieľom príručky je poskytnúť žiadateľom o finančný príspevok metodický návod pri vypracovaní a predkladaní žiadosti.