Mesto Krompachy sa nachádza v západnej časti Košického kraja na Dolnom Spiši. Široké okolie má stredohorský ráz. Rieka Hornád pretekajúca mestom oddeľuje tri horské celky. Severozápadne sú to Levočské vrchy, severne až východne sa rozkladá masív Branisko a Čierna hora, južne a západne je širší horský celok Volovské vrchy, ktoré sú súčasťou Slovenského rudohoria.
Za prvú historickú písomnú zmienku o existencii Krompách sa pokladá listina z roku 1282, v ktorej pri určovaní hraníc chotára Jakloviec je spomínaná cesta vedúca do Krompách a na Spiš. Prvým známym majiteľom Krompách bol Eugen zo Žehry (1304).
Mesto leží na hlavnom železničnom ťahu Košice – Bratislava s prepojením na Českú republiku a Ukrajinu. Letecké spojenia zabezpečujú medzinárodné letiská Poprad-Tatry a Košice.
Krompachy sú súčasťou Gotickej a Železnej cesty a sú bohaté na sakrálne, svetské i špeciálne technické pamiatky. V okolí mesta sa nachádzajú značené turistické chodníky, Poráčska dolina, jedinečné prírodné prostredie pohoria Galmus i pamiatky zapísané do zoznamu kultúrneho svetového dedičstva UNESCO ako napr. Spišský hrad, Levoča, Spišská Kapitula či Žehra. Ďalšie prírodné a kultúrno-historické krásy sa nachádzajú v okruhu 50 km. Sú to najmä krajské mestá Košice a Prešov, 30 km vzdialený Národný park Slovenský raj a okresné mestá Gelnica a Spišská Nová Ves.
Návštevníkom mesto Krompachy pre voľnočasové aktivity ponúka krytú plaváreň, wellness, fitness, tenisové kurty, bowling a jedno z najkrajších lyžiarskych stredísk na Slovensku – Plejsy.

evanjelicky-kostol

 • Kraj: Košický
 • Okres: Spišská Nová Ves
 • Mikroregión: Krompachy a okolie, Spiš
 • Tematické cesty: Gotická cesta, Železná cesta
 • Prvá písomná zmienka: 1282
 • Nadmorská výška: 360 – 450 m n. m.
 • Počet obyvateľov: cca 8 770
 • Výmera katastra: 22,89 km2
 • Časti obce: –
 • Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Rušinová, primátorka
 • Webové sídlo: www.krompachy.sk 

Mesto Krompachy (samospráva)
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy
Slovenská republika
Tel.: 00421 53 419 22 11
Fax: 00421 53 419 22 14

E-mail: sekretariat@krompachy.sk

 

 

kaplnka-nepomuckeho