Mesto Spišská Nová Ves

 • Kraj: Košický
 • Okres: Spišská Nová Ves
 • Mikroregión:
 • Tematické cesty:
 • Prvá písomná zmienka:
 • Nadmorská výška:
 • Počet obyvateľov:
 • Výmera katastra:
 • Časti obce: –
 • Štatutárny zástupca:
 • Webové sídlo: www.spisskanovaves.eu 

Mesto Spišská Nová Ves (samospráva)