Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. Rázovitá obec sa nachádza v nadmorskej výške 778 m. Je najvyššie položenou obcou v okrese Spišská Nová Ves. V roku 1382 sa objavuje pod názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým zafarbením horniny v blízkom okolí. Až v roku 1474 sa objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach.
Pôvodným obyvateľstvom Poráča boli zrejme slovenskí a nemeckí baníci. V 17. storočí, plnom vojen, nepokoja a morových epidémií, došlo k doplneniu pôvodného obyvateľstva rusínskym. Tunajší Chrám sv. Demetera je jediný v Košickom exarcháte zasvätený tomuto svätcovi.
Kultúra dedinského ľudu sa najvýraznejšie prejavovala v piesňach. Tanečné zábavy boli v dávnych časoch výbuchom veselia po týždňoch lopotenia a odriekania. V roku 1974 vznikla folklórna skupina Poráčan, ktorá postupne priberala ďalších členov a dodnes šíri dobré meno obce nielen doma, ale i v zahraničí. V súčasnosti v obci pôsobí aj dievčenská spevácka skupina Jedlička a Poráčanik.

Medzi najväčšie zaujímavosti obce patrí Šarkanova diera – verejnosti prístupná jaskyňa s významnými archeologickými nálezmi bukovohorskej kultúry. Pozoruhodné sú i miestne pamiatky – klasické ľudové drevenice a stodoly, kaplnka či zvonička v Poráčskej doline, ktoré patria medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Úchvatná je vyhliadka z Vysokého vrchu, odkiaľ možno pozorovať celú obec, okolité mestá a dediny, Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu i Spišský hrad. V okolí Poráča sa nachádza chránené územie európskeho významu Galmuská tisina na ochranu tisa obyčajného a národná prírodná rezervácia Červené skaly so zriedkavými druhmi fauny a vápnomilnej flóry. Okolité prostredie ponúka mnoho príležitostí pre turistiku a cykloturistiku, zaujímavá je napr. túra na Bukovec, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Švedlára v nadmorskej výške 1 127 m. Možnosti aktívneho oddychu ponúka rekreačné stredisko Porač PARK relax & sport centrum, ako aj lyžiarske stredisko SKI Brodok.

  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Mikroregión: Spiš
  • Tematické cesty: Slovenská banská cesta
  • Prvá písomná zmienka: 1277
  • Nadmorská výška: 778 m n. m.
  • Počet obyvateľov: cca 1 040
  • Výmera katastra: 18,85 km2
  • Časti obce: –
  • Štatutárny zástupca: Ing. Peter Volčko, starosta

Obec Poráč (samospráva)
Poráč 61
053 23 Poráč
Slovenská republika
Tel.: 00421 53 429 71 85, 00421 53 429 71 87
E-mail: obecporac@demax.sk
Web: www.porac.sk

Porač PARK relax & sport centrum

Rekreačné stredisko Poráč Park v Poráčskej doline bolo vybudované ako oddychové centrum pre obyvateľov blízkeho okolia. Disponuje širokým športovým a rekreačným zázemím, nechýba wellness, reštaurácia, či ubytovacie kapacity. V reštaurácii sa pravidelne konajú večery so živou hudbou. Priestory Poráč Parku sú vhodné aj pre usporadúvanie súkromných osláv, jubileí, svadobných hostín, apod.

Šarkanova diera, Galmus

Medzi najväčšie zaujímavosti Poráčskej doliny a pohoria Galmus patrí Šarkanova diera – verejnosti prístupná jaskyňa s významnými archeologickými a paleontologickými nálezmi.

Ťažná veža bane Poráč

Ťažná veža bane Poráč je v súčasnosti jediná činná hlbinná baňa na Spiši, v ktorej sa ťaží už iba baryt. Bola postavená v 70. rokoch 20. storočia.

Gréckokatolícky chrám sv. Demetera, Poráč

Gréckokatolícky chrám sv. Demetera v Poráči bol postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1773 – 1776. Je to jediný chrám v Košickom exarcháte zasvätený tomuto svätcovi.