Orgány OOCR:

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 • Všetci riadni členovia OOCR SLOVENSKÝ RAJ & SPIŠ

 

PREDSTAVENSTVO:

 • Mesto Spišská Nová Ves, v zastúpení PhDr. Ján Volný, PhD. – predseda predstavenstva
 • JEKA, o.z., Spišská Nová Ves v zastúpení Mgr. Vladimír Nováček – podpredseda predstavenstva
 • Obec Stratená, v zastúpení Mgr. Erika Oravcová – podpredsedníčka predstavenstva
 • Penzión Stefani, Smižany, v zastúpení Ján Džubák – podpredseda predstavenstva
 • Mesto Krompachy, v zastúpení Ing. Iveta Rušínová
 • Obec Poráč, v zastúpení Ing. Peter Volčko
 • Mesto Dobšiná, v zastúpení Ján Slovák
 • Obec Smižany, v zastúpení Ing. Michal Kotrady
 • Penzión u Hanky, v zastúpení Ing. Anna Hríbiková,
 • PATRIOT Corporation, spol. s. r. o., v zastúpení Ing. Ján Deneš
 • Hotel METROPOL a.s., v zastúpení Ivana Hrehová
 • Obec Hrabušice, v zastúpení PaedDr. Jana Skokanová
 • BBF elektro, s. r. o., v zastúpení Ing. Miroslav Bíroš (Poráč Park
 • Správa Národného parku Slovenský raj, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, v zastúpení Ing. Tomáš Dražil, PhD.

 

DOZORNÁ RADA:

 • ATUS, s. r. o., Spišská Nová Ves, v zastúpení Ing. Anna Marhefková – predseda dozornej rady
 • Obec Telgárt, v zastúpení Ing. Peter Novysedlák – podpredseda dozornej rady
 • Obec Spišský Hrušov, v zastúpení Elena Franková
 • Obec Mlynky, v zastúpení Alfréd Franko
 • ACOMO s.r.o., Spišská Nová Ves, v zastúpení JUDr. Michal Bečarik
 • Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o., v zastúpení Igor Opremčák

 

VÝKONNÝ RIADITEĽ

 • Ing. Zuzana Záborská

Aktuálne počasie vo vybraných lokalitách