Adresa:
053 23 Poráč

www

Červené skaly sa nachádzajú v strednej časti Poráčskej doliny. Tvoria ich skalné steny a vápencové bralá so zriedkavými druhmi fauny a vápnomilnej flóry. Sú súčasťou chráneného územia Národnej prírodnej rezervácie Červené skaly o rozlohe 390 ha, vyhlásenej v roku 1981. Je z nich pekný výhľad na časť kaňonu Poráčskeho potoka zarezaného do Galmuskej planiny, ktorý je súčasťou národnej prírodnej rezervácie.

Výber z kategórie