,

Tiesňava na východnom okraji planiny Glac, medzi hrebeňmi Pircu a Čertovej Sihote. Na dĺžke približne 1,5 km má spád približne 180 m. Na rázcestí v Kyseli sa delí na Veľký, Malý a Vyšný Kyseľ.  Z turistického hľadiska je zaujímavá história objavovania tiesňavy. Aj keď Kyseľ bol najbližšie k vtedajšiemu turistickému centru – Spišskej Novej Vsi – trvalo veľa rokov, kým priekopníci dosiahli úplny prechod touto tiesňavou. Dňa 27.6.1900 sa uskutočnila prvá objavná túra, ale celou tiesňavou sa podarilo prejsť až 25.8.1907 Kazimírovi Kozlovskému so spoločníkmi. Roku 1925 pracovníci Rušňového depa v Spišskej Novej Vsi umiestnili v tiesňave prvé kovové mostíky a rebríky. Roku 1975 členovia Horskej služby sprístupnili dovtedy obchádzaný úsek nad Obrovským vodopádom. V dňoch 16.-17.7.1976 vypukol pri ústí tiesňavy do Bieleho potoka požiar, ktorý postupne zachvátil celú stranu na ľavom brehu Kyseľa (svah Pirca). V tiesňave sa z bezpečnostných dôvodov demontovali rebríky a verejnosti bola prístupná iba náhradná trasa vedúca požiarom nezasiahnutou častou (prístupná časť), Malý a Veľký Kyseľ.

Slávnostné otvorenie feraty v Kyseli a zrekonštruovanej náhradnej trasy sa uskutočnilo dňa 18. 8. 2016. Ferrata HZS Kyseľ je od 19.8.2016 oficiálne otvorená pre verejnosť. 

Po 40 rokoch od ničivého požiaru je opäť možný prechod celou roklinou Kyseľ v NP Slovenský raj. Po dlhých rokoch sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a požiadavkami turistickej obce. Náučný chodník v úseku od ústia rokliny pri Bielom potoku po mostík nad Obrovským vodopádom umožní návštevníkom obdivovať a zažiť divokú prírodu netradičnou formou, odlišnou od štandardného sprístupnenia ako ho poznáme z iných roklín

Výber z kategórie