Adresa:

053 23 Poráč

www

Medzi najväčšie zaujímavosti obce Poráč patrí Šarkanova diera – verejnosti prístupná jaskyňa s významnými archeologickými a paleontologickými nálezmi. Nachádza sa na severnej strane Vysokého vrchu. Táto puklinovo-riečna jaskyňa so zvyškami výzdoby je od roku 1979 chráneným prírodným výtvorom. Je situovaná v nadmorskej výške približne 690 m. Jej chodby siahajú do hĺbky 177 m. Je významným náleziskom pozostatkov osídlenia neolitického človeka. V tesnej blízkosti, vľavo od otvoru Šarkanovej diery, sa nachádza i verejnosti neprístupná jaskyňa Chyža dlhá 14 m, v ktorej sa našli najstaršie kosti domestifikovaného psa na Slovensku. Obidve jaskyne boli osídlené v mladšej dobe kamennej ľudom, ktorý patril do kultúrneho okruhu lineárnej, želiezovskej a bukovohorskej keramiky (cca 4 400 rokov p. n. l.). K Šarkanovej diere vedie miestny turistický chodník.

Výber z kategórie