Adresa:
Poráč 260
053 23 Poráč

www

Ťažná veža bane Poráč je v súčasnosti jediná činná hlbinná baňa na Spiši, v ktorej sa ťaží už iba baryt. Bola postavená v 70. rokoch 20. storočia. Hĺbka šachty je 505 m a je v nej vyrazených sedem poschodí – obzorov. V súčasnosti, z dôvodu samovoľného zatápania bane, sa ťaží iba do hĺbky 281 m po štvrtý obzor s názvom Rochus, ktorým je šachta prepojená až k závodu na spracovanie rudy v neďalekých Markušovciach.

Výber z kategórie