LOGO

 

Na území Spiša existovali od roku 2012 dve organizácie na podporu rozvoja turistického ruchu.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ – OOCR SPIŠ  bola založená  v roku 2012 a mala 20 členov samosprávy a podnikateľské subjekty. Svoje činnosti smerovala do územia Južného Spiša. Kľúčové aktivity a podujatia bolizamerná na rozvoj turistiky, najmä cykloturistiky po jedinečnej spišskej krajine, budovanie komplexnej siete trás cykloturistického Spiša (prvá cykloturistická mapa, prvý cyklosprievodca, už II. ročník extrémnych cyklistických pretekov „Spišských 333 extréme“, značenie nových cykloturistických trás, nové cykloturistické okruhy). OOCR SPIŠ bola zameraná aj na propagáciu Spiša ako zaujímavej zimnej destinácie (prvá zimná mapa s ponukou aktivít v zime, SKI BUS prepájajúci zimné lyžiarske strediská).

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj bola rovnako založená  v roku 2012 ako súčasť realizácie  projektu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce a mala 31 členov samospráv a podnikateľských subjektov. Pôsobila a svoje činnosti smerovala do územia Slovenského raja – dolného (južného) Spiša, ale i Gemera a časti Horehronia. Aktivity a podujatia boli zamerané na rozvoj turistiky a cykloturistiky v Národnom parku Slovenský raj, tvorbu produktov charakteristických pre Slovenský raj, vypracovanie propagačných materiálov, ako napr. turistického sprievodcu Slovenským rajom tak v letnej, ale i zimnej verzii, na organizovanie podujatí ako „Pešo v raji“ či  „Na Bicykli v raji“ a ďalšie.

2.6.2014 – Zástupcovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Spiš a OOCR Slovenský raj podpísali v tento deň v Spišskej Novej Vsi zmluvu o spolupráci. Jej cieľom bola podpora rozvoja turizmu v destináciách, v ktorých obe organizácie destinačného manažmentu pôsobia. Urobili tak prvý krok, ktorý by mal turizmus na Spiši dostať na lepšiu úroveň.

Turistika, cykloturistika a ďalšie produkty pre turistu a návštevníka nepoznajú umelé hranice medzi katastrami, administratívnymi hranicami okresov či krajov, ani hranice pôsobenia OOCR. Preto sa obe OOCR, Spiš a Slovenský raj, dohodli na budovaní partnerstva v prospech rozvoja cestovného ruchu v regióne Spiša a území Slovenského raja. 
Vzhľadom k tomu, že územia, na ktorom vyššie uvedené OOCR vykonávali svoju činnosť boli vo vzájomnom susedstve a rozvoj turizmu na jednom i druhom území je obojstranne prospešný, a taktiež vzhľadom na požiadavky efektivity a účelnosti vynakladaných finančných, ľudských a iných zdrojov, rozhodli sa obe OOCR vzájomne sa zlúčiť.
Valné zhromaždenie zanikajúcej OOCR Spiš rozhodlo na svojom zasadnutí dňa 27.01.2016 o zrušení zanikajúcej OOCR SPIŠ bez likvidácie ku dňu 01.03.2016 a o zlúčení zanikajúcej OOCR s nástupníckou OOCR Slovenský raj. Imanie a zároveň práva a povinnosti (pohľadávky a záväzky) prejdú na nástupnícku OOCR Slovenský raj. Nástupnícka OOCR Slovenský raj sa tak stane právnym nástupcom zanikajúcej OOCR SPIŠ. Zanikajúca OOCR SPIŠ zanikne ku dňu 01.03.2016. Valné zhromaždenie zanikajúcej OOCR Spiš na svojom zasadnutí dňa 27.01.2016 zároveň schválilo návrh tejto Zmluvy o zlúčení.

Aktuálne počasie vo vybraných lokalitách